judesys


judesys
judesỹs sm. (3b) 1. NdŽ žr. judėjimas 1: Ar yra koks judesỹs vežime gelžakelio? J. Žmogaus minties judesiai klauso kažkokių ypatingų dėsnių . 2. kūno ar atskiros jo dalies padėties pakeitimas: Net jo didelio ir liekno kūno judesiai buvo žavingai skaistūs ir drovūs . Varpo virpėjimai, tiksliai tariant, yra ne judėjimas, bet judesỹs FT. [Gyvatės] maitinasi gyvais gyviais, kuriuos pagauna staigiu judesiu ir praryja nesusmulkintus EncIX83. 3. kar. judėjimas į priekį: Tik judesiu galima užimti plotą ir išmesti priešininką iš kautynių . 4. atskiras judėjimo momentas: Sukamasis judesỹs (fiz.) . Gimnastikuodami įvairius jùdesius darome .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • judesys — judesỹs dkt. Nerañgūs kūno judesiai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • judesys — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. motion vok. Bewegung, f rus. движение, n pranc. mouvement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • judesys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kūno ar atskiros jo dalies padėties pasikeitimas. atitikmenys: angl. motion; movement vok. Bewegung, f rus. движение, n pranc. agitation, f; mouvement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • judesys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. motion; movement vok. Bewegung, f rus. движение, n pranc. mouvement, m …   Fizikos terminų žodynas

  • judesys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno arba atskiros jo dalies padėties pakeitimas. atitikmenys: angl. movement vok. Bewegung, f rus. движение …   Sporto terminų žodynas

  • judesys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sudedamoji judamojo veiksmo dalis, kurią nusako atskirų kūno dalių (arba viso kūno) padėties pakeitimas atskaitos taško atžvilgiu. atitikmenys: angl. movement vok. Bewegung, f rus. движение …   Sporto terminų žodynas

  • sukamasis judesys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesys, vykstantis (atliekamas) kūnui ar jo dalims sukantis apie tašką arba ašį. Viso kūno sukamasis judesys vyksta apie ašį, kuri gali būti kūno viduje arba už kūno. Tokių sukamųjų judesių… …   Sporto terminų žodynas

  • Brauno judesys — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Netvarkingas skystyje arba dujose pakibusios mikroskopinės dalelės judesys. atitikmenys: angl. Brownian motion; Brownian movement vok. Brownsche Bewegung, f rus. броуновское движение, n… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • asimetrinis judesys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesys atitinkamomis kūno dalimis ne ta pačia kryptimi į skirtingą baigmės padėtį, pvz., viena ranka aukštyn, kita į šalį. atitikmenys: angl. asymetric movement vok. asymmetrische Bewegung, f… …   Sporto terminų žodynas

  • automatiškas judesys — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesys, atliekamas nevalingai, specialiai nesutelkiant dėmesio. atitikmenys: angl. automatic movement vok. automatische Bewegung, f rus. автоматическое движение …   Sporto terminų žodynas